De pagina delen via

Tarieven en huurvoorwaarden

Verneem de huurtarieven van al onze Nicols-boten, onze huurvoorwaarden en belangrijke informatie voor uw reservering.

Selecteer een periode

01 januari - 01 mei
05 januari - 27 maart
01 maart - 01 mei
21 maart - 01 mei
02 mei - 26 juni
27 juni - 03 juli
04 juli - 21 augustus
22 augustus - 28 augustus
29 augustus - 25 september
29 augustus - 30 oktober
26 september - 08 november
31 oktober - 18 december
19 december - 31 december

Selecteer de duur

Een week
Midweek
van maandag tot vrijdag of van dinsdag tot zaterdag
Weekend 2 dagen
Weekend 3 dagen
Weekend 4 dagen

Tarieven
Voor

1 – Bij de prijs inbegrepen

 • Huur van de boot
 • Tuigage, serviesgoed en beddengoed
 • Verzekering van de boot
 • Technische assistentie: technische dienst 7 dagen per week bereikbaar
 • Het logboek

2 – Niet bij de prijs inbegrepen

 • Brandstofkosten: dit zijn de kosten voor alle brandstoffen die u tijdens uw vakantie gebruikt (olie, stookgas, gas, enz.). Voor uw vertrek is de brandstoftank gevuld, waardoor u lang vooruit kunt (10 tot 14 dagen, afhankelijk van uw model boot). Al onze motorjachten hebben een urenteller die aan het begin en eind van uw vaarvakantie wordt afgelezen. Op basis daarvan wordt het aantal gebruiksuren bij u in rekening gebracht volgens het uurtarief dat in het verhuurcentrum is aangegeven. Reken op ongeveer 30 tot 50 euro per dag.
 • De waarborgsom: deze bedraagt € 150 voor de schoonmaak (€ 200 voor boten langer dan 10 meter) en € 1.000 voor de boot zelf (€ 1.500 voor boten langer dan 10 meter). Dit bedrag bestaat uit het eigen risico van de verzekering, een vast bedrag voor bedrijfsverlies en de kosten voor reiniging van de boot als deze niet perfect schoon wordt teruggebracht. U krijgt de waarborgsom na afloop van uw vaarvakantie terug als de boot en bijbehorende uitrusting schoon, in goede staat en zonder schade worden teruggebracht op de afgesproken datum en tijd.

3 – Opties

4 – All-inclusiveformule

NIEUW! Voor vaarvakanties van een week en langer bieden de boten van de Comfort-, Estivale- en Sedan-serie de ‘all-inclusiveoptie'. Deze bestaat uit: 2 fietsen + rivierengids + schoonmaakarrangement + toiletlinnen + keukenlinnen + brandstof. Neem voor meer informatie contact met ons op.

5 – Zwembad

Geschikt voor alle bootmodellen (behalve de N800, Primo en Riviera).
Let op: als u het aanhangzwembadje bevestigt aan een boot van 13 meter of langer, hebt u een vaarbewijs nodig.

6 – Bootreis tussen twee verhuurcentra

Toeslag voor een bootreis tussen twee verhuurcentra: € 150. De kosten voor het terugbrengen van het voertuig en/of de chauffeur zijn niet bij deze toeslag inbegrepen.

Tijdens een heen-en-terugreis kunt u zowel heen als terug een grote diversiteit aan landschappen ontdekken vanuit verschillende gezichtshoeken. Niettemin kunt u in sommige regio’s een bootreis maken zonder te hoeven terugvaren. Deze trajecten tussen twee verhuurcentra brengen meer risico’s met zich mee, die het goede verloop van uw vaarvakantie kunnen verstoren. Een bootreis tussen twee verhuurcentra wordt als een extra dienst beschouwd. Daarom wordt pas 48 uur van tevoren bevestigd of uw reis mogelijk is en krijgt u ook dan pas de richting van uw reis te horen (vertrekpunt en eindpunt).

7 – Speciaal tarief Lot-Quercy

Doordat het seizoen in deze regio korter is dan in de regio’s van de andere verhuurcentra en een speciale opleiding en begeleiding nodig zijn, zijn we genoodzaakt iets hogere prijzen in rekening te brengen: een toeslag van € 80 per boot per verblijf.

8 - Sluizen

Sommige sluizen zijn op feestdagen gesloten. Raadpleeg ons voor meer informatie of klik HIER.

1 – VERHUUR/RESERVERING

Dit reserveringsformulier heeft een geldigheidsduur van 10 dagen na ontvangst. De verhuur wordt definitief zodra NICOLS® of een geaffilieerde onderneming de reservering aan de huurder bevestigt, na ontvangst van het reserveringsformulier en de aanbetaling.

 • WANNEER DE REST VAN DE HUURSOM moet worden betaald, staat vermeld op het ontvangstbewijs van de aanbetaling. Betaling van restbedrag één maand voor vertrek, zonder dat de huurder een herinnering ontvangt.
 • DOCUMENTEN: bij ontvangst van het restbedrag stuurt de verhuurder de huurder de gebruiksdocumenten.
 • Als minder dan 30 dagen voor vertrek wordt geboekt, moet het huurbedrag in één keer worden betaald.
 • De huurder betaalt alle bankkosten.

Volgens artikel L 221-28 van de Code de la Consommation (het Franse wetboek voor consumentenrecht) kunnen huurders die telefonisch of via het internet een boot hebben gehuurd bij NICOLS® zich niet beroepen op het herroepingsrecht beschreven in artikel L 221-18 van dit wetboek.

2 – GESCHIKTHEID

 • De stuurman/stuurvrouw moet meerderjarig zijn (en zelfs boven de 21 jaar in hongarije wanneer deze geen vaarbewijs heeft) en is verantwoordelijk voor de boot en de meevarende personen. Alleen personen boven de 16 jaar mogen de boot besturen, in aanwezigheid van een meerderjarige persoon die de verantwoordelijkheid draagt en op de toeristische waterkaart (carte de plaisance) wordt aangeduid als houder of als persoon die de initiële vaarinstructies heeft gekregen.
 • De stuurman/stuurvrouw dient vergezeld te worden door ten minste één persoon boven de 16 jaar, opdat de boot te allen tijde bestuurd wordt en de manoeuvres uitgevoerd kunnen worden.
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor, de boot niet ter beschikking te stellen als de stuurman/stuurvrouw niet in staat lijkt om deze verantwoordelijkheid te dragen, niettegenstaande eventuele referenties, diploma’s of titels, of indien de stuurman/stuurvrouw niet vergezeld wordt door ten minste één persoon boven de 16 jaar. In een dergelijk geval kan de verhuurder het contract ontbinden zonder de betaalde sommen terug te storten.
 • De stuurman/stuurvrouw krijgt de verantwoordelijkheid over de boot zodra alle formaliteiten zijn vervuld (waarborgsom, inventarislijst) en nadat hij/zij de administratieve documenten heeft ontvangen en kennis heeft genomen van de vaarinstructies.
 • De huurder moet zich houden aan de regels voor de pleziervaart en aan de instructies verstrekt door de verhuurder en de binnenvaartautoriteiten.
 • Slepen, uitlenen en onderverhuren van de boot zijn niet toegestaan, net zo min als ’s nachts varen.

3 – WAARBORGSOM

Het bedrag van de waarborgsom is afhankelijk van de gehuurde boot. Dit bedrag wordt bij vertrek be-taald, voordat de reizigers aan boord gaan (contanten, bankcheque, betaalpas of creditcard) en bestaat uit:

 • Een bedrag voor reiniging van de boot als deze niet perfect schoon wordt teruggebracht: deze schoonmaakborg bedraagt € 150 voor boten korter dan 10 meter en € 200 voor boten van 10 meter en langer. Bij huur in Duitsland en Hongarije wordt géén borg voor schoonmaak gevraagd. Nicols kan wel een toeslag voor schoonmaak aanrekenen op het einde van de vaarvakantie, overeenkomstig de prijslijst. Vraag naar meer informatie.
 • Het restant (borgsom voor de boot) bedraagt € 1000 voor boten korter dan 10 meter en € 1500 voor boten van 10 meter en langer; de borgsom dekt het volgende:
  • verliezen, beschadiging of vernieling van de boot of de uitrusting van de boot en de kosten voor het vlot brengen van de boot die te wijten zijn aan de huurder en/of andere passa-giers;
  • de kosten voor vervanging van ontbrekende of beschadigde stukken op basis van de inven-tarislijst die voorafgaand aan de huurperiode in aanwezigheid van beide partijen wordt opgesteld (zie §5);
  • te laat terugbrengen van de boot (zie §15) of de kosten die verschuldigd zijn wanneer de boot wordt achtergelaten (zie §14);
  • de kosten voor de brandstof en diverse verbruiksgoederen (zie §6).

De huurder stemt ermee in dat de verhuurder de bovengenoemde kosten kan incasseren door preautorisa-tie op zijn bankrekening of door incassering van de cheque die voor de waarborgsom wordt overhandigd.

4 – VERZEKERINGEN

 • De verzekering van het gehuurde motorjacht dekt schade aan de boot door een ongeval en schade die de boot door een ongeval aan derden heeft veroorzaakt.
 • Deze verzekering biedt geen dekking voor: de passagiers van de boot, hun persoonlijke eigendommen en hun wettelijke aansprakelijkheid, verlies van of schade aan materieel of uitrusting, het verkeerd onderhouden van de boot door de huurder, fietsen en het gebruik ervan.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het bedrag van het eigen risico. Hij of zij kan bij een verzekeraar naar keuze of bij de verhuurder (een) verzekering(en) afsluiten die dekking biedt of bieden voor:
  • het bedrag dat aan de verhuurder verschuldigd is bij annulering (m.u.v. de administratiekosten);
  • de afkoop van de helft van de waarborgsom voor de boot;
  • reisonderbreking;
  • lichamelijke schade door ongevallen.
 • De verzekering biedt in geen geval dekking voor de wettelijke aansprakelijkheid van de huurder en voor schade, verlies en andere onkosten die bijvoorbeeld het gevolg zijn van opzettelijke of onverschoonbare fouten, besturen onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen of overtreding van de vaarregels op binnenwateren.

5 – UITRUSTING VAN DE BOOT

 • De huurder verbindt zich ertoe verlies, diefstal en beschadiging van de uitrusting te melden en kan worden verplicht om een vergoeding te betalen.

6 – BRANDSTOFFEN EN DIVERSE VERBRUIKSGOEDEREN

 • De huurder is verantwoordelijk voor de kosten van motorbrandstoffen, smeermiddelen, brandstoffen voor de keuken en alle andere verbruiksgoederen die nodig zijn voor de goede werking en het onderhoud van de boot tijdens de huurperiode. De tarieven voor deze verbruiksgoederen worden vermeld in het overzicht van de verhuurder en kunnen veranderen vanwege variaties in de koersen van grondstoffen. De eventuele kosten voor het aanmeren of aanleggen van de boot komen ten laste van de huurder en zijn afhankelijk van de gekozen stopplaatsen.

7 – FIETSEN

 • De fietsen worden aan de huurder toevertrouwd. Hij of zij draagt hier volledige verantwoordelijkheid voor. Bij diefstal is de huurder verplicht om aangifte te toen bij de bevoegde autoriteiten (politie) en de verhuurder het originele exemplaar van het proces-verbaal te verstrekken. De huurder of iedere andere persoon die met zijn/haar toestemming een van de gehuurde fietsen gebruikt, is volledig aansprakelijk voor ongevallen of schade die worden veroorzaakt of geleden vanwege het gebruik van deze fietsen.

8 – ANNULERING

Door de huurder:

 • Als de huurder genoodzaakt is om zijn/haar reservering te annuleren, moet hij/zij de verhuurder schriftelijk op de hoogte stellen. Dit brengt de volgende kosten met zich mee:
  • meer dan 8 weken voor vertrek geannuleerd: € 150 aan administratiekosten;
  • 4 tot 8 weken voor vertrek geannuleerd: 35% van het huurbedrag (1);
  • minder dan 4 weken voor vertrek geannuleerd: 100% van het huurbedrag.

Door de verhuurder:

 • Als de verhuurder, vanwege omstandigheden buiten zijn macht, niet in staat is om de gehuurde boot aan de huurder ter beschikking te stellen, verplicht hij zich ertoe alles in het werk te stellen om de huurder een boot met vergelijkbare capaciteit en vergelijkbaar comfort te bieden.
 • Als dit niet mogelijk is binnen de contractueel overeengekomen termijn, betaalt de verhuurder de huur terug. Er worden geen andere bedragen of schadevergoedingen aan de huurder betaald.

(1) met een minimum van 150 euro

9 – WIJZIGING

 • Alle schade die voortvloeit uit een wijziging (van datum, boot of regio) die door de huurder wordt aangevraagd en door de verhuurder wordt aanvaard, wordt volledig door de huurder gedragen op basis van de annuleringsvoorwaarden (zie § 8).

10 – BOOTREIZEN TUSSEN TWEE VERHUURCENTRA

 • De richting van een traject tussen twee verhuurcentra, dus de plaats van inscheping in één en dezelfde regio, kan worden gewijzigd. Ook kan een dergelijke vaarvakantie omgezet worden in een heen-en-terugreis bij omstandigheden die buiten de macht van de verhuurder liggen. In het laatste geval wordt alleen de toeslag voor een bootreis tussen twee verhuurcentra terugbetaald.
 • De huurder moet 48 uur voor vertrek bellen om te vragen of zijn bootreis doorgang kan vinden en om de richting van het traject te laten bevestigen.
 • Wijzigingen op dit punt kunnen geen annulering of schadevergoeding tot gevolg hebben.

11 – ONDERBREKINGEN OF VAARBEPERKINGEN

 • De verhuurder is alleen contractueel gebonden aan de plaats van inscheping en de plaats van te-ruggave van de boot (behoudens de uitzonderingen beschreven in §10). Het vaartraject is niet ge-garandeerd.
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch verplicht worden om schadevergoeding te betalen bij onderbrekingen of vaarbeperkingen die buiten zijn macht liggen (werkzaamheden, overstromingen, droogte, staking, bestuurlijke voorschriften, sluiting van sluizen op feestdagen, enz.).
 • Als deze gebeurtenissen de bootvakantie onmogelijk zouden maken, kan de verhuurder de plaats en datum van vertrek en terugkeer wijzigen en een boot van gelijke of hogere waarde verschaffen, of de betaalde huursommen kunnen gebruikt worden voor een reis op een later tijdstip (overeen te komen tussen de partijen). Als dit niet mogelijk is, worden de bedragen door de verhuurder be-houden.
 • Als deze gebeurtenissen tijdens de bootreis zouden optreden, waardoor de huurder gedwongen zou worden zijn/haar vaarvakantie af te breken en één of meer dagen verliest, kunnen de gestorte bedragen worden gebruikt voor een latere reis, enkel vanaf dezelfde plaats van inscheping en in hetzelfde seizoen. Als dit niet mogelijk is, is de verhuurder niet verplicht tot terugbetaling en worden de gestorte bedragen behouden.

12 – PECH

De verhuurder stelt een gratis pechservice aan de huurder ter beschikking, die tijdens de werktijden kan worden gebeld en dan zo spoedig mogelijk arriveert. Bij wangedrag van de huurder moet echter voor deze dienst worden betaald.

Pech die niet aan de huurder te wijten is:

 • Bij gebruiksderving als gevolg van pech die niet aan de huurder te wijten is en optreedt tijdens de huurperiode, vindt een terugbetaling plaats die evenredig is aan de niet-gebruikte huurperiode, met aftrek van een eigen risico van 24 uur.

Pech die wel aan de huurder te wijten is:

 • Als wordt vastgesteld dat de pech aan de huurder te wijten is, heeft deze geen recht op vergoeding voor gebruiksderving van de boot.

De verhuurder behoudt zich het recht voor, de waarborgsommen te gebruiken om de kosten voor herstel van de boot te dekken.

13 – SCHADE – ONGEVALLEN

 • Er kan geen enkele vordering tegen de verhuurder worden ingesteld bij ongevallen die zijn ontstaan door toedoen van de huurder.
 • De huurder moet veroorzaakte of geleden schadegevallen melden aan de verhuurder: deze zal aangeven welke stappen de huurder moet ondernemen.
 • De huurder mag geen schade en/of pech aan zijn/haar boot repareren of laten repareren zonder dat de verhuurder daarvoor toestemming heeft verleend.
 • De huurder verbindt zich ertoe het schadeformulier in te vullen en het te laten aanvullen en ondertekenen door de derde partij.
 • Bij schadegevallen die niet aan de verhuurder te wijten zijn, kan geen schadevergoeding aan de huurder worden betaald als deze zijn/haar woonbootvakantie niet kan voortzetten.

14 – ACHTERLATEN VAN DE BOOT

 • Als de boot wordt achtergelaten, behalve in het geval dat de waterweg plotseling en langdurig niet meer gebruikt kan worden, brengt de verhuurder de kosten voor het terugbrengen van de boot naar de vertreklocatie bij de huurder in rekening. De kosten bedragen 100 euro per dag, plus de kosten voor brandstof en schoonmaak.

15 – TERUGBRENGEN VAN DE BOOT

 • De boot moet worden teruggebracht op de plaats, de datum en het tijdstip die contractueel zijn vastgesteld, behalve bij overmacht: de stuurman/stuurvrouw moet een veiligheidsmarge hanteren om te verzekeren dat de boot op tijd terug is.
 • De boot moet aan de verhuurder worden teruggegeven in de staat waarin deze is overgedragen. De inventarislijst dient hiervoor als bewijs.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle onkosten als de boot door zijn/haar toedoen te laat aankomt: bij elke dag van vertraging wordt een schadevergoeding geëist die overeenkomt met de dagelijkse huurprijs plus de eventuele kosten die de verhuurder aan de volgende huurder moet betalen.

16 – JURISDICTIE

 • Volgens richtlijn 90-314 van 13 juni 1990 van de Raad van de Europese Gemeenschappen is de huur van een Nicols-boot geen pakketreis.
 • De juridische relaties tussen NICOLS® en elke geaffilieerde onderneming zijn verbonden aan de daadwerkelijke opstelling van het huurcontract. Aangezien elke geaffilieerde onderneming een zelfstandige verhuurder is, kan NICOLS® in geen geval tussenkomen bij de uitvoeringsbepalingen van het huurcontract.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Nicols gebruik van cookies. Ik ga akkoord.